Handelsbetingelser

Handelsbetingelser i samhandel med Penesco Trading ApS

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Tilbud, ordrebekræftelse og priser.

2.1 Ordre som er afgivet af Kunden er som udgangspunkt bindende.

2.2 Ønsker du at annullere din ordre, skal du hurtigst muligt kontakte en medarbejder. Hvis bestillingen er afsendt på annulleringstidspunktet, vil kunden selv skulle afholde alle fragtomkostninger i forbindelse hermed. Annullering af speciel bestilling, tilfalder der som minimum 10% i administrationsgebyr.

2.3 Stemmer ordre og ordrebekræftelsen ikke helt overens, er det sidstnævnte som er gældende.

2.4 Tilbud som er afgivet af Penesco Trading ApS er gældende 14 dage med mindre andet er oplyst

2.5 Minimums køb første gang er dkk +2.500,- og efterfølgende er minimumskøb på dkk 1.000,- med mindre du lige har modtaget en levering fra os, så er vi naturligvis fleksible.

 

3. Priser

3.1 Alle priser er eksklusiv moms. Priserne er gældende fra vores prislister, ordrebekræftelse samt priserne som er online på vores hjemmeside, dog tager vi forbehold for tastefejl.

3.2 Prisreguleringer sker som udgangspunkt fra januar-marts, dog tager vi forbehold for pludselige ændringer som følge af forøgede omkostninger.

 

4. Levering:
4.1 Ved ordreafgivelse skal man påregne en leveringstid på 2-7 dage, alt afhængig af hvilke mærke legetøj og om alle legesagerne er på lager, hvor der i den travle periode godt kan være lidt længere leveringstid. Vi pakker og sender som udgangspunkt 1-2 gange om ugen og i december sender vi 3-4 gange om ugen.

4.1. Leveringsbetingelser er AB Lager, og det forsikringsmæssige ansvar overdrages til køber, når forsendelsen er modtaget hos den første transportør, jvf. købelovens § 63, styk 2.

4.2 Ved modtagelsen er det modtagers pligt at sikre sig at kasserne ikke er synligt beskadiget. I så fald skal kunden på transportdokumenterne påpege eventuelle transportskader. Kan transportøren fremvise kvitteringer uden påtegnelse anses varerne som leveret uden skader, og erstatningsvarer vil i så fald være for købers egen regning. Afhængig af sæson kan alle varer ikke anses som lagervarer, der må i disse tilfælde påregnes ekstra leveringstid.

4.3 Ordre på lagervarer på dkk 5.000,- og over leveres fragtfrit indenfor den danske grænse. Order under dkk 5.000,- vil blive pålagt fragtgebyr, hvor vi pakker og sender i så store kasser som muligt i forhold til vægt og volumen.

 

5. Betalingsbetingelser.

5.1 Betaling skal ske i danske kroner DKK

5.2  Penesco Trading ApS sædvanlige betalingsbetingelser er 30 dage netto for vores gamle og trofaste forhandlere og forudbetaling for nye kunder, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.3 Efter forfaldsdato beregnes rykker gebyr og rente med den til enhver tid gældende procesrente. Overholdes betalingsfristen generelt ikke, vil den fremadrettede samhandel overgå til forudbetaling og kredit vil så ikke længere være en mulighed.

5.4 Vi tager ejendomsretsforbehold, hvor de leverede varer forbliver Penesco Trading ApS ejendom indtil samtlige beløb vedrørende ordren er betalt.

6. Returvarer:
6.1 Såfremt man ønsker at returnere ikke forbrugte produkter, kan dette kun ske mod forudgående skriftlig aftale, og i så fald vil der blive modregnet et returgebyr på 20 %, medmindre andet er aftalt skriftligt.

6.2 Varer der er ældre end 6 mdr., tages ikke retur. Beskadigede varer er udelukkende købers ansvar. Returfragt betales af køber. Ved fejlbestillinger, er kunden selv ansvarlig for returtransport.

7. Forsinkelser & Mangler:
7.1 Penesco Trading ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab, eller andre økonomiske konsekvenser indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinket leverance.
7.2 Penesco Trading ApS er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne. Ved Levering har køber pligt til, inden det leverede tages i brug, at foretage forsvarlig kontrol af det leverede, eventuelle mangler skal, uden unødigt ophold, meddeles Penesco Trading ApS. Penesco Trading ApS er berettiget til at foretage afhjælpning af mangler herunder at foretage om levering, inden for rimelig tid.

7.3 Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved produkter, såfremt reklamation ikke har fundet sted senest 1. mdr. efter levering.

8. Produktansvar:
8.1 Alt legetøj opfylder EU´s lovkrav og er godkendt i forhold til EN71. Penesco Trading ApS er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne. Penesco Trading ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenser, indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekte produkter, såfremt Penesco Trading ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Penesco Trading ApS skadesløs. Såfremt tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne straks underrette den anden herom. Penesco Trading ApS er kun ansvarlig for det legetøj som er distribueret fra Penesco Trading ApS lager, og er ikke ansvarlig for produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.

8.2 Penesco Trading ApS er ikke produkt ansvarlige, hvis legetøjet bliver anvendt uhensigtsmæssigt, ej heller hvis det bliver kogt, kommer i vaskemaskine eller opvaskemaskinen, uden at køber på forhånd har undersøgt hvilke vaske muligheder legetøjet kan tåle.

8.3 Ingen af produkterne tåler olie eller olieholdige sæber, stærke rengøringsmidler, samt kogende vand og damp. Følg kun anvisningen på produktet, eller ret henvendelse til en medarbejder hos Penesco Trading ApS

9. Lovvalg og Værneting

9.1 Vores handelsbetingelser er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse her med.

9.2 Enhver tvist som opstår mellem Kunden og Penesco Trading ApS skal indbringes for Sø-og Handelsretten i København.